Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Change library
Title of the item:

Pokaz publiczny dokumentów, dotyczących Uniwersytetu Wileńskiego


Title :
Pokaz publiczny dokumentów, dotyczących Uniwersytetu Wileńskiego
Authors :
Wojtkowski, Andrzej (1891-1975)
Subject :
Uniwersytet Stefana Batorego
Publication date :
1929
Publisher :
nakł. Bibljoteki Raczyńskich
Drukarnia Robotników Chrześc. S. A
Poznań
Language :
Polish
Rights :
Wojtkowski, Andrzej
Publikacja ta została udostępniona na podstawie art. 28 p. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie UMK w zakresie dozwolonego użytku.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Source :
Kronika Miasta Poznania ; 3, 1929
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Data provider :
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 
Icon
  Go to the source

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form