Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Filozofia - a literatura" according to the criterion: Subject


Full title :
Literaturoznawczy spór o interpretację : analiza wybranych dwudziestowiecznych koncepcji teoretycznych / Tomasz Szymon Markiewka
Authors :
Markiewka, Tomasz (1986- )
Publisher :
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publication Year :
2016
Physical description :
301 s. ; 23 cm
Subject :
Filozofia - a literatura
Literaturoznawstwo - metodologia
Genere / Form :
Książki
Literatura - 20 w.
Books
Full title :
Z filozoficznych inspiracji literatury : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Doktorantów 21-22 października 2004 Toruń / oprac. przez Marzennę Cyzman i Katarzynę Szostakowską
Publisher :
Toruń : Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publication Year :
2005
Physical description :
261 s. ; 24 cm
Subject :
Filozofia - a literatura
Filozofia - a literatura polska
Teoria literatury
Literatura
Tematy i motywy
Literatura polska
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Materiały konferencyjne
Books
Full title :
Strukturalna budowa utworu : dzieło literackie w filozofii, naukach humanistycznych, literaturoznawstwie i prawie autorskim / Małgorzata Stępień ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Authors :
Stępień, Małgorzata (nauki o polityce)
Publisher :
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Publication Year :
2012
Physical description :
420 s. : il. ; 23 cm
Content series :
Media Polskie t. 21
Subject :
Filozofia - a literatura
Literaturoznawstwo
Prawo autorskie
Teoria literatury
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Literatura a filozofia / pod red. Barbary Sienkiewicz i Tomasz Sobieraja
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Publication Year :
2010
Physical description :
223, [1] s. ; 24 cm
Content series :
Prace Komisji Filologicznej - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 0137-642X t. 64
Subject :
Filozofia - a literatura
Literatura
Tematy i motywy
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Materiały konferencyjne
Books
Full title :
Kafka : w poszukiwaniu utraconej rzeczywistości/ Łukasz Musiał
Authors :
Musiał, Łukasz (1976- )
Publisher :
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Publication Year :
2011
Physical description :
324, [2] s. ; 24 cm
Subject :
Kafka, Franz (1883-1924)
Filozofia - a literatura
Literatura austriacka
Literatura
Filozofia
Literaturoznawstwo
Filozofia i etyka
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Egzystencja i eschatologia : genezyjska wyobraźnia Słowackiego / Leszek Zwierzyński
Authors :
Zwierzyński, Leszek (literatura)
Publisher :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Publication Year :
2008
Physical description :
343, [1] s. ; 21 cm
Content series :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2656
Subject :
Słowacki, Juliusz (1809-1849)
Mistycyzm - a literatura polska
Filozofia - a literatura polska
Romantyzm - filozofia - historia - Polska
Eschatologia
Genere / Form :
Książki
QXdelBN Poezja polska - 19 w.
Books
Full title :
Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak
Publisher :
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publication Year :
2012
Physical description :
528 s. ; 23 cm
Subject :
Język rosyjski - historia
Język rosyjski - nauczanie
Filozofia - a literatura rosyjska
Literatura rosyjska
Tematy i motywy
Rosja - kultura - historia
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Różewicz i Herbert : aksjologiczne aspekty twórczości / Joanna Adamowska
Authors :
Adamowska, Joanna
Publisher :
Kraków : Universitas
Publication Year :
cop. 2012
Physical description :
388 s. ; 24 cm
Subject :
Herbert, Zbigniew (1924-1998)
Różewicz, Tadeusz (1921-2014)
Filozofia - a literatura polska
Zło
Wartość - w literaturze polskiej
Tematy i motywy
Genere / Form :
Książki
QXdelBN Poezja polska - od 1944 r.
Books
Full title :
Trans, Dostojewski, Rosja czyli O filozofowaniu siekierą / Cezary Wodziński
Authors :
Wodziński, Cezary (1959-2016)
Publisher :
Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria"
Publication Year :
cop. 2005
Physical description :
127, [7] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm
Subject :
Dostojewski, Fiodor (1821-1881)
Filozofia chrześcijańska - a literatura rosyjska
Raskolnicy - Rosja
Zło
Literatura rosyjska
Tematy i motywy
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Filozofja nowokrytyczna. T. 1 / [red. Marjan Massonius]
Publisher :
Warszawa : [s.n.], (Warszawa : Druk. J. Sikorskiego)
Publication Year :
1905
Physical description :
[4], IX, [1], 395 s. ; 20 cm
Content series :
Wydawnictwo "Przeglądu Filozoficznego"
Subject :
Filozofia - 19 w.
Filozofia - a nauka
Matematyka - filozofia
Metafizyka
Nauka - a filozofia
Nauki empiryczne - filozofia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
O marksistowskiej teorii literatury : szkice / Henryk Markiewicz
Authors :
Markiewicz, Henryk (1922-2013)
Publisher :
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Publication Year :
1952
Physical description :
VI, 126 s. ; 24 cm
Content series :
Studia Historycznoliterackie (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk) T. 14
Subject :
Marksizm - a literatura
Marksizm
Teoria literatury
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Technonauka w społeczeństwie ryzyka : filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki / Ewa Bińczyk
Authors :
Bińczyk, Ewa (1976- )
Publisher :
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publication Year :
2012
Physical description :
445 s. ; 23 cm
Content series :
Polityka w Kulturze
Subject :
Filozofia - a nauka
Nauka - a filozofia
Ryzyko - filozofia
Nauka - socjologia
Technika - socjologia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
The spirit of language in civilization / by Karl Vossler ; transl. by Oscar Oeser
Authors :
Vossler, Karl (1872-1949)
Publication :
Repr
Publisher :
London : Routledge and Kegan Paul
Publication Year :
1951
Physical description :
VII, 247 s. ; 22 cm
Content series :
International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method
Subject :
Filozofia języka
Filozofia kultury
Komunikacja społeczna
Język - a religia
Język - a poezja
Język łaciński - historia
Stylistyka
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Marksizm a kwestia narodowo-kolonialna : zbiór artykułów i przemówień / J. Stalin
Authors :
Stalin, Iosif Vissarionovič (1878-1953)
Publisher :
Warszawa : Książka i Wiedza
Publication Year :
1949
Physical description :
316 s., [1] k. portr. ; 21 cm
Subject :
Marksizm - a kolonializm
Marksizm - a naród
Naród - filozofia
Genere / Form :
Książki
Literatura faktu, eseje, publicystyka
Przynależność kulturowa Literatura rosyjska
Mowy rosyjskie - 20 w.
Publicystyka
Books
Full title :
Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego : studium hermeneutyczno-krytyczne / Jarosław Michalski
Authors :
Michalski, Jarosław (1964- )
Publisher :
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Publication Year :
2004
Physical description :
283 s. ; 21 cm
Content series :
Rozprawy Habilitacyjne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Subject :
Kształcenie - a religia
Religia - a kształcenie - filozofia
Pedagogika - filozofia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Materiały do nauczania historii literatury polskiej : wybór artykułów krytyczno-literackich. T.1, Romantyzm-pozytywizm / oprac. Kazimierz Budzyk i Jan Z. Jakubowski
Authors :
Jakubowski, Jan Zygmunt (1909-1975)
Publisher :
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Publication Year :
1950
Physical description :
251, [3] s. ; 20 cm
Subject :
Romantyzm - literatura polska
Marksizm
Marksizm - a literatura
Literatura polska
Pozytywizm
Romantyzm
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
QXdelBN Literatura
Books
Full title :
Z domu niewoli : sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku / pod. red. Janusza Maciejewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich
Publisher :
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Publication Year :
1988
Physical description :
227 s. ; 24 cm
Subject :
Polityka - a literatura
Literatura polska
Pozytywizm
Socjologia literatury
Polska - kultura - socjologia - 19 w.
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa
Authors :
Szulakiewicz, Marek (1959- )
Karpus, Zbigniew (1954- )
Publisher :
Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publication Year :
2005
Physical description :
462 s. 23 cm
Subject :
Fundamentalizm - a filozofia
Fundamentalizm - a religia
Fundamentalizm - a polityka
Fundamentalizm - 20-21 w.
Filozofia kultury
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Dlaczego stałem się anarchistą? : obrazek z dzisiejszego życia studenckiego / Wiktor Cathrein
Authors :
Cathrein, Victor (1845-1931)
Publisher :
Warszawa : M. Szczepkowski, (Warszawa : L. Biliński i W. Maślankiewicz)
Publication Year :
1909
Physical description :
134, [1] s. ; 19 cm
Content series :
Z Myśli Społecznej 8
Subject :
Filozofia - a religia
Nauka - a wiara
Religia - a filozofia
Wiara
Nauka
Religia i duchowość
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki = Postmodernity in searching of a new vision of politics / red. nauk. Łukasz Dominiak, Bartłomiej Michalak
Authors :
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe
Publisher :
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publication Year :
2012
Physical description :
218 s. ; 23 cm
Subject :
Filozofia polityczna
Postmodernizm - filozofia
Postmodernizm - a polityka
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Filozofia nauk przyrodniczych / L. Bażenow, K. Morozow, M. Słucki ; przekł. [z ros.] Andrzej Bednarczyk i Zbigniew Schabowski
Authors :
Baženov, Lev Borisovič
Morozov, K. E
Sluckij, M. S
Publisher :
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Publication Year :
1968
Physical description :
597 s. ; 25 cm
Content series :
Seria Myśliciela
Subject :
Cybernetyka
Filozofia a nauki przyrodnicze
Matematyka - filozofia
Nauki przyrodnicze - a filozofia
Filozofia przyrody
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Kultura techniki : studia i szkice / wybór i wprowadzenie Erhard Schütz ; tł. [z niem.] Izabela i Sven Sellmer
Publisher :
Poznań : Wydaw. Poznańskie
Publication Year :
2001
Physical description :
509, [1] s. ; 21 cm
Content series :
Poznańska Biblioteka Niemiecka 14
Subject :
Kultura - a technika
Filozofia kultury - historia - Niemcy
Technika - a kultura
Technika - filozofia - historia - Niemcy
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Dzieła. T. 26, Cz. 2 / Karol Marks, Fryderyk Engels ; [tł. Julian Maliniak]
Authors :
Marx, Karl (1818-1883)
Engels, Friedrich (1820-1895)
Publisher :
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Publication Year :
1981
Physical description :
[4], 939, [1] s., [3] k. tabl. złoż. : faks. ; 21 cm
Cycle :
Marx, Karl (1818-1883). Kapital (pol.) t. 4. cz. 2
Subject :
Marksizm - a ekonomia
Ekonomia - filozofia
Wartość - filozofia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Dylematy ewolucji / Michał Heller, Józef Życiński
Authors :
Heller, Michał (1936)
Życiński, Józef (1948-2011)
Publication :
[Wyd. 2]
Publisher :
Tarnów : "Biblos"
Publication Year :
1996
Physical description :
186, [2] s. : 1 wykr. ; 21 cm
Content series :
Universum
Subject :
Ewolucja - teoria
Kreacjonizm - teoria
Pochodzenie życia - teoria
Kreacjonizm - a ewolucja
Kosmologia - filozofia
Filozofia chrześcijańska
Wiara - a nauki przyrodnicze
Nauki przyrodnicze - a wiara
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Niels Bohr's philosophical background / David Favrholdt
Authors :
Favrholdt, David (1931- )
Bohr, Niels Henrik David (1885-1962)
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Publisher :
Copenhagen : Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Publication Year :
1992
Physical description :
147 s. ; 23 cm
Content series :
Historisk-Filosofiske Meddelelser 63
Subject :
Bohr, Niels (1885-1962)
Filozofia - a fizyka
Fizyka - a filozofia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Panta rei : studia z filozofii marksistowskiej. 2, Idea ewolucji w naukach przyrodniczych / pod red. Stanisława Butryna ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Publisher :
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Publication Year :
1986
Physical description :
245, [2] s. ; 20 cm
Subject :
Ewolucja - filozofia
Marksizm - a nauki przyrodnicze
Nauki przyrodnicze - filozofia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Czy przed Wielkim Wybuchem był Bóg? : argumenty naukowców i teologów : praca zbiorowa / pod red. Tobiasa Daniela Wabbela ; przeł. Bogdan Baran
Publisher :
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Publication Year :
2007
Physical description :
298, [2] s. ; 20 cm
Content series :
Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność
Subject :
Kosmologia
Nauki przyrodnicze - a religia
Religia - a nauki przyrodnicze
Bóg
Filozofia i etyka
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Mity, modele, paradygmaty : studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii / Ian G. Barbour ; tłumaczenie: Marek Krośniak
Authors :
Barbour, Ian Graeme (1923-2013)
Publication :
Wyd. 2 popr
Publisher :
Kraków : Copernicus Center Press
Publication Year :
2016
Physical description :
302 s. ; 20 cm
Content series :
Nauka i Religia - Copernicus Center Press
Subject :
Metodologia - 20 w.
Modele - stosowanie - filozofia
Religia - a nauki przyrodnicze
Nauki przyrodnicze - a religia
Filozofia religii - 20 w.
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Żywioły : [kosmos, natura, astrologia] / [ red. numeru Ewa Machut-Mendecka ; il. Tadeusz Piotrowski, Krzysztof Figielski]
Authors :
Machut-Mendecka, Ewa (1946- )
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia
Publication Year :
[1998]
Physical description :
162 s. : il. ; 23 cm
Content series :
Albo albo
Subject :
Psychologia - filozofia
Psychologia - a religia
Religia - a kosmologia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Intencjonalność, rozumienie, samowiedza : filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych / Anita Pacholik-Żuromska
Authors :
Pacholik-Żuromska, Anita
Publisher :
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publication Year :
2016
Physical description :
372 s. : il. ; 24 cm
Content series :
Umysł
Subject :
Teoria poznania
Intencjonalność
Nauki kognitywne - a filozofia
Samopoznanie - filozofia
Umysł - filozofia
Rozumienie - filozofia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Rekonstrukcja zła : etyczne aspekty opresji w świetle refleksji "ocalonych" / Marcin Jaranowski
Authors :
Jaranowski, Marcin (1975- )
Publisher :
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publication Year :
2015
Physical description :
328 s. ; 20 cm
Subject :
Zło - filozofia
Holocaust - a filozofia
Holocaust - w literaturze
Literatura
Tematy i motywy
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Marksiści i katolicy : perspektywy dialogu / Tadeusz M. Jaroszewski
Authors :
Jaroszewski, Tadeusz Maciej (1930-1988)
Publisher :
Warszawa : Książka i Wiedza
Publication Year :
1988
Physical description :
319, [1] s. ; 20 cm
Subject :
Filozofia chrześcijańska
Filozofia dialogu
Katolicka nauka społeczna
Kościół a państwo
Marksizm
Katolicyzm
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Filozofia i etyka
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Samobójstwo i "grzech istnienia" / Stefan Chwin
Authors :
Chwin, Stefan (1949- )
Publisher :
Gdańsk : Wydawnictwo Tytuł
Publication Year :
[2013]
Physical description :
563, [5] s. ; 21 cm
Content series :
Biblioteka "Tytułu"
Światopoglądy - Wydawnictwo Tytuł
Subject :
Egzystencjalizm - a literatura
Samobójstwo - filozofia
Samobójstwo - w literaturze
Literatura
Tematy i motywy
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Geschichte und Gehirn : irritationen der Geschichtswissenschaft durch Gedächtniskritik / Johannes Fried
Authors :
Fried, Johannes (1942- )
Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Moguncja)
Publisher :
Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur ; Stuttgart : Franz Steiner Verlag
Publication Year :
2003
Physical description :
43 s. ; 24 cm
Content series :
Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse - Akademie der Wissenschaften und der Literatur 0002-2977 Jg. 2003, Nr. 7
Subject :
Historia - a świadomość społeczna
Neurobiologia
Pamięć - filozofia
Umysł - filozofia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Indywidualizacja, ewolucja i finalizm biologiczny / Bohdan Rutkiewicz
Authors :
Rutkiewicz, Bohdan (1887-1933)
Publisher :
Lublin : Drukarnia Państwowa
Publication Year :
1932
Physical description :
[3], 124 s. ; 21 cm
Content series :
Towarzystwo Filozoficzne św. Tomasza z Akwinu przy Towarzystwie Wiedzy Chrześcijańskiej z. 1
Subject :
Ewolucja - teoria
Filozofia chrześcijańska - a ewolucja
Kreacjonizm
Życie - filozofia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Nauka i religia : czy można je pogodzić? / Daniel Dennett, Alvin Plantinga ; tł. Michał Furman, Łukasz Kwiatek
Authors :
Dennett, Daniel Clement (1942- )
Plantinga, Alvin (1932- )
Publisher :
Kraków : Copernicus Center Press
Publication Year :
2014
Physical description :
142, [2] s. ; 20 cm
Content series :
Nauka i Religia - Copernicus Center Press
Subject :
Nauka - a religia
Religia - a nauka
Filozofia - 21 w.
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Französische Revolution und philosophisches Denken
Publisher :
Berlin : Humboldt-Universität
Publication Year :
1989
Physical description :
S. 391-493 ; 25 cm
Content series :
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Reihe Gesellschaftswissenschaften Jg. 38 H. 4
Subject :
Filozofia a rewolucja 1789 r. francuska
Rewolucja 1789 r. francuska - filozofia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Logiczna podstawa metafizyki / Michael Dummett ; przeł. Wojciech Sady ; przekł. przejrz. Roman Murawski ; wstępem opatrzył Adam Grobler
Authors :
Dummett, Michael A. E. (1925-2011)
Publication :
Wyd. 2
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Publication Year :
2012
Physical description :
XXV, [1], 562 s. ; 19 cm
Content series :
Biblioteka Współczesnych Filozofów
Subject :
Dummett, Michael A. E. (1925-2011)
Metafizyka
Holizm (filozofia)
Znaczenie (logika)
Realizm - filozofia
Prawda - filozofia
Logika
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Powrót filozofów starożytnych / Eugenio Garin ; przeł. [z wł.] Anna Dutka ; [red. nauk. Lech Szczucki]
Authors :
Garin, Eugenio (1909-2004)
Publisher :
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, (Warsz. : IFiS PAN)
Publication Year :
1987
Physical description :
131, [3] s. ; 20 cm
Content series :
Renesans i Reformacja 0860-1445 t. 2
Subject :
Filozofia - historia - do 16 w.
Kultura klasyczna - a renesans
Renesans - filozofia - historia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Powrót filozofów starożytnych / Eugenio Garin ; przeł. [z wł.] Anna Dutka ; [red. nauk. Lech Szczucki]
Authors :
Garin, Eugenio (1909-2004)
Publication :
Wyd. 2 przejrz
Publisher :
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, (Warsz. : IFiS PAN)
Publication Year :
1993
Physical description :
101, [3] s. ; 21 cm
Content series :
Renesans i Reformacja 0860-1445 t. 2
Subject :
Filozofia - historia - do 16 w.
Kultura klasyczna - a renesans
Renesans - filozofia - historia
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Od kultury "ja" do kultury "siebie" : o zwrotnych formach w projektach tożsamościowych / Roma Sendyka
Authors :
Sendyka, Roma (1973- )
Publisher :
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Publication Year :
cop. 2015
Physical description :
451, [11] s. ; 21 cm
Content series :
Horyzonty Nowoczesności ; t. 115
Subject :
Tożsamość (filozofia)
Antropologia filozoficzna - a literatura
Literatura
Tematy i motywy
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Das Geschichtliche und das Private : Aspekte einer Entzweiung / Dieter Wellershoff
Authors :
Wellershoff, Dieter (1925- )
Publisher :
Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur ; Stuttgart : Steiner-Verlag Wiesbaden
Publication Year :
1986
Physical description :
19 s. ; 24 cm
Content series :
Abhandlungen der Klasse der Literatur - Akademie der Wissenschaften und der Literatur Jg. 1986 Nr. 1
Subject :
Historia - a humanizm (postawa)
Humanizm (postawa) a historia
Wojna
Filozofia i etyka
Genere / Form :
Książki
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form