Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Literatura rosyjska" according to the criterion: Subject


Full title :
O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzysta : szkic literacki / Aleksander Brückner
Authors :
Brückner, Aleksander (1856-1939)
Publisher :
Lwów : H. Altenberg
Publication Year :
1906
Physical description :
[4], 94 s. ; 19 cm
Content series :
Wiedza i Życie T. 9
Subject :
Literatura rosyjska
Wpływ i recepcja
Polska
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
QXdelBN Szkice literackie polskie
Books
Full title :
Rosyjska poezja radziecka lat dwudziestych w polskiej opinii literackiej 1945-1965 / Jerzy Litwinow
Authors :
Litwinow, Jerzy (1940-2015)
Publisher :
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Filologiczny, (Powiel. Uniw. im. A. Mickiewicza)
Publication Year :
1973
Physical description :
158, [1] s. ; 25 cm
Content series :
Prace Wydziału Filologicznego - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filologia Rosyjska nr 5
Subject :
QXdelBN Krytyka literacka polska - historia - 1944-1989 r.
Poezja
Literatura rosyjska
Wpływ i recepcja
Polska
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
QXdelBN Poezja rosyjska - 1917-1941 r.
Books
Full title :
Rosyjska poezja romantyczna w polskim życiu literackim lat 1822-1863 / Danuta Matlak-Piwowarska
Authors :
Piwowarska, Danuta (1943- )
Publisher :
Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Publication Year :
1977
Physical description :
131, [1] s. ; 24 cm
Content series :
Prace Komisji Słowianoznawstwa - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie nr 37
Subject :
Poezja
Literatura rosyjska
Przekłady polskie
Wpływ i recepcja
Polska
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Enklawy wolności : literatura rosyjska w Polsce 1956-1989 / Monika Wójciak
Authors :
Wójciak, Monika
Publisher :
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Publication Year :
cop. 2010
Physical description :
364, [4] s. ; 24 cm
Subject :
Wolność - w literaturze rosyjskiej
Wydawnictwa nielegalne - historia - ZSRR - 1945-1991 r.
Literatura rosyjska
Tematy i motywy
Wpływ i recepcja
Polska - a ZSRR - kultura - 1956-1989 r.
ZSRR - a Polska - kultura - 1945-1991 r.
Polska
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Books
Full title :
Trudne przymierze : polska awangarda poetycka w kręgu idei lewicy (1918-1939) / Stephen Richard Lee
Authors :
Lee, Stephen Richard ( -2011)
Publisher :
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy
Publication Year :
1982
Physical description :
402, [2] s. ; 19 cm
Subject :
Maâkovskij, Vladimir Vladimirovič (1893-1930) - a poezja polska
Poezja
Literatura rosyjska
Wpływ i recepcja
Polska
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
QXdelBN Poezja polska - 1918-1939 r.
Books
Full title :
Zwierciadło prasy : czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej / pod red. Bohdana Galstera [et al.] ; przy współudz. Anieli Piorunowej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich
Publisher :
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, (Wrocław : WDN)
Publication Year :
1978
Physical description :
399, [1] s. ; 24 cm
Subject :
Literatura rosyjska
Wpływ i recepcja
Polska - a Rosja - 19 w.
Polska
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Publicystyka polska - 19 w.
Books
Full title :
Radziecka rosyjska proza dziecięca i młodzieżowa w opinii krytyki polskiej lat 1945-1965 / Halina Wiatr
Authors :
Wiatr, Halina
Publisher :
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Publication Year :
1978
Physical description :
193 s. : tab. ; 25 cm
Content series :
Filologia Rosyjska nr 12
Subject :
QXdelBN Krytyka literacka polska - historia - 20 w.
Literatura dla dzieci
Literatura rosyjska
Wpływ i recepcja
Literatura dla młodzieży
Proza
Polska
Literaturoznawstwo
Genere / Form :
Książki
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form