Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Prawo i wymiar sprawiedliwości" wg kryterium: Temat


Tytuł pełny :
Kierunki rozwoju prawa cywilnego od początku XIX wieku / Léon Duguit ; przeł. Stefan Sieczkowski
Autorzy :
Duguit, Léon (1859-1928)
Sieczkowski, Stefan (1881-1944)
Wydawca :
Warszawa : Księgarnia Powszechna, (Warszawa : "Monolit")
Rok wydania :
1938
Opis fizyczny :
XV, [1], 173, [2] s. ; 21 cm
Zawartość serii :
Biblioteka Umiejętności Prawnych i Politycznych 8
Temat :
Historia
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
O wyzwoleniu kobiety i jej roli w walce o socjalizm : wybór artykułów, fragmentów prac i wypowiedzi z dzieł klasyków marksizmu-leninizmu / Marks [et al.]
Autorzy :
Marx, Karl (1818-1883)
Wydanie :
Wyd. 2
Wydawca :
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Rok wydania :
1953
Opis fizyczny :
148, [4] s. ; 22 cm
Zawartość serii :
Biblioteka Przyjaciółki
Temat :
Marksizm - a kobieta
Prawa kobiet
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Zbiór umów międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1957 r. / red. Stanisław Nahlik, Eugeniusz Wyzner ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Wydawca :
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania :
1960
Opis fizyczny :
269, [1] s. ; 25 cm
Zawartość serii :
Biblioteka Zbioru Dokumentów 18
Temat :
Organizacje międzynarodowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Zbiór umów międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : 1952-1953 / wybór i oprac. Eugeniusz Wyzner ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Wydawca :
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania :
1972
Opis fizyczny :
173, [1] s. ; 25 cm
Zawartość serii :
Biblioteka Zbioru Dokumentów 36
Temat :
Organizacje międzynarodowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Zbiór umów międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1968 r. / wybór i oprac. Andrzej Makarewicz ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Wydawca :
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania :
1972
Opis fizyczny :
195, [2] s. ; 25 cm
Zawartość serii :
Biblioteka Zbioru Dokumentów nr 36
Temat :
Organizacje międzynarodowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Rzymski proces cywilny = Processus civilis romanorum / Wiesław Litewski
Autorzy :
Litewski, Wiesław (1933-2004)
Wydawca :
Warszawa ; Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe
Rok wydania :
1988
Opis fizyczny :
116, [3] s. ; 24 cm
Zawartość serii :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze z. 123
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 857
Temat :
Postępowanie cywilne
Prawo rzymskie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Świadczenie w zamierzonym celu, który nie został osiągnięty : studium z prawa rzymskiego / Marek Sobczyk
Autorzy :
Sobczyk, Marek
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział (Toruń)
Wydawca :
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania :
2012
Opis fizyczny :
449, [1] s. ; 24 cm
Temat :
Prawo rzymskie
Prawo zobowiązań
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Obligationes ex variis causarum figuris : studia nad źródłami zobowiązań w rzymskim prawie klasycznym / Witold Wołodkiewicz
Autorzy :
Wołodkiewicz, Witold (1929- )
Wydawca :
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania :
1968
Opis fizyczny :
158 s. ; 23 cm
Zawartość serii :
Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 0509-7177 21
Temat :
Prawo rzymskie
Prawo zobowiązań
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Die Verlobungs- und Eheschließungsform nach dem Dekrete "Ne temere" (S. C. C. d. 2. Aug. 1907) : nebst einem Anhang (3. Auflage) über die neue Ehe-Eingehungsform in Deutschland (Konstitution "Provida") / von Martin Leitner
Autorzy :
Leitner, Martin (1862-1929)
Wydanie :
2. Aufl. mit kirchlicher Druckgenehmigung
Wydawca :
Regensburg : Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz. Buch- und Kunstdruckerei A.-G
Rok wydania :
1908
Opis fizyczny :
79, [1] s. ; 22 cm
Temat :
Prawo kanoniczne
Małżeństwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego / Marian Al. Żurowski
Autorzy :
Żurowski, Marian Al. (1923-1988)
Wydanie :
Wyd. 2, stan prawny po promulgowaniu kodeksu prawa kanonicznego Kościoła łacińskiego w 1983 r
Wydawca :
Katowice : Księgarnia Św[iętego] Jacka
Rok wydania :
1987
Opis fizyczny :
487, [1] s. ; 24 cm
Temat :
Małżeństwo
Prawo kanoniczne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Uzdrowienie małżeństwa w zawiązku / Józef Rybczyk
Autorzy :
Rybczyk, Józef (1912-1983)
Wydawca :
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania :
1958
Opis fizyczny :
444, [3] s. ; 21 cm
Zawartość serii :
Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego - Katolicki Uniwersytet Lubelski 0239-6823 ; 14
Temat :
Małżeństwo
Prawo kanoniczne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego / Alfred Klein
Autorzy :
Klein, Alfred (1921-2001)
Wydawca :
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania :
1964
Opis fizyczny :
204, [2] s. ; 23 cm
Zawartość serii :
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 0524-4544 ; 14
Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 ; nr 25
Temat :
Prawo zobowiązań
Teoria prawa
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches. Buch 2, Schuldrecht. Abt. 2, Die einzelnen Schuldverhältnisse / von Paul Oertmann
Autorzy :
Oertmann, Paul (1865-1938)
Wydanie :
Dritte, verbesserte Auflage
Wydawca :
Berlin ; Leipzig : Walter de Gruyter & Co
Rok wydania :
1929
Opis fizyczny :
159 stron ; 16 cm
Zawartość serii :
Sammlung Göschen. Bibliothek zur Rechtswissenschaft
Sammlung Göschen 324
Temat :
Prawo zobowiązań
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Książka
Tytuł pełny :
Prawo rybołówstwa morskiego : stan na dzień 31 XII 1975 r. / Zygmunt Lampasiak, Wojciech Popiela
Autorzy :
Lampasiak, Zygmunt
Popiela, Wojciech
Wydawca :
Gdańsk : Wydaw. Morskie, (Olszt : OZGSP)
Rok wydania :
1976
Opis fizyczny :
294, [2] s., [1] k. tabl. : mapy, err. ; 25 cm
Zawartość serii :
Biblioteka Przemysłu Rybnego 7
Temat :
Prawo międzynarodowe
Rybołówstwo morskie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Praktyczny podręcznik nauki prawa wekslowego : z bardzo licznymi wzorami i przykładami, do użytku szkół handlowych, dla stowarzyszeń (spółek) zarobkowych i gospodarczych, dla urzędników bank,. przemysłowców i t.d. / oprac. Adolf Raab
Autorzy :
Raab, Adolf
Wydawca :
Przemyśl : nakł. aut., (Przemyśl : z Drukarni Jana Łazora)
Rok wydania :
1913
Opis fizyczny :
59, [1] s., [5] k. tabl. złoż. : il. ; 20 cm
Temat :
Prawo wekslowe
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Powszechna ustawa wekslowa wraz z innemi ustawami i rozporządzeniami odnoszącemi się do prawa wekslowego, orzeczeniami Sądów Najwyższych i przeglądem ustawodawstwa zagranicznego / wyd. przez Stanisława Wróblewskiego
Wydawca :
Kraków : L. Frommer, (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Rok wydania :
1900
Opis fizyczny :
[4], 352 s. ; 18 cm
Temat :
Prawo wekslowe
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Komentarz do ustawy o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rozporządzenia o opłatach i kosztach postępowania / Stanisław Jabłoński
Autorzy :
Jabłoński, Stanisław (prawo)
Wydawca :
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Naukowe, (Warszawa : K. Wojtyński)
Rok wydania :
1939
Opis fizyczny :
47 s. ; 23 cm
Temat :
Prawo administracyjne
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Polskie ustawodawstwo dewizowe / Adam Mantel, Bronisław Matecki, Tadeusz Bielobradek ; z przedm. Czesława Klarnera
Autorzy :
Mantel, Adam
Matecki, Bronisław
Bielobradek, Tadeusz
Wydawca :
Warszawa : Skł. gł. Bank Spółdzielczy Skarbowców, (Warszawa : Zakł. Graf. "Nasza Drukarnia")
Rok wydania :
1937
Opis fizyczny :
IV, [4], 613 s. ; 25 cm
Temat :
Prawo dewizowe
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Die neuen Preussischen Verwaltungsgesetze : VII Bearb. Bd. 3 / von M. Brauchitsch ; umgearb., fortgeführt und hrsg. von Studt, von Breubehrens
Autorzy :
Brauchitsch, Max Karl Ludwig von (1835-1882)
Braunbehrens, Otto von (1833-1918)
Wydanie :
18 Aufl
Wydawca :
Berlin : Carl Heymann
Rok wydania :
1910
Opis fizyczny :
XII, 878, [2] s. ; 22 cm
Temat :
Prawo administracyjne
Prusy
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Code Civil annoté d'après la doctrine et la jurisprudence / par Henry Bourdeaux ; publié sous la direction de Gaston Griolet, Charles Vergé
Autorzy :
Bourdeaux, Henry (1869-1945)
Vergé, Charles (1851-1928)
Griolet, Gaston (1842- )
Wydanie :
29 édit. revue, corrigée et augmentée
Wydawca :
Paris : Libr. Dalloz
Rok wydania :
1928-1929
Opis fizyczny :
XLII, [2], 933 s. ; 19 cm
Zawartość serii :
Petite Collection Dalloz
Temat :
Prawo cywilne
Francja
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Die neuen Preussischen Verwaltungsgesetze : VII Bearb. Bd. 2 / von M. Brauchitsch ; umgearb., fortgeführt und hrsg. von Studt, von Breubehrens
Autorzy :
Brauchitsch, Max Karl Ludwig von (1835-1882)
Braunbehrens, Otto von (1833-1918)
Wydanie :
18 Aufl
Wydawca :
Berlin : Carl Heymann
Rok wydania :
1906
Opis fizyczny :
XII, 579, [1] s. ; 22 cm
Temat :
Prawo administracyjne
Prusy
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Die neuen Preussischen Verwaltungsgesetze : II Bearb. Bd. 7 / von M. Brauchitsch ; umgearb., fortgeführt und hrsg. von Studt, von Breubehrens
Autorzy :
Brauchitsch, Max Karl Ludwig von (1835-1882)
Braunbehrens, Otto von (1833-1918)
Wydanie :
2 Aufl
Wydawca :
Berlin : Carl Heymann
Rok wydania :
1908
Opis fizyczny :
XII, 773, [3] s. ; 22 cm
Temat :
Prawo administracyjne
Prusy
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Die neuen Preussischen Verwaltungsgesetze : VIII Bearb. Bd. 1 / von M. Brauchitsch ; umgearb., fortgeführt und hrsg. von Studt, von Breubehrens
Autorzy :
Brauchitsch, Max Karl Ludwig von (1835-1882)
Braunbehrens, Otto von (1833-1918)
Wydanie :
21 Aufl
Wydawca :
Berlin : Carl Heymann
Rok wydania :
1911
Opis fizyczny :
XVI, 953, [3] s. ; 22 cm
Temat :
Prawo administracyjne
Prusy
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka
Tytuł pełny :
Polskie prawo wekslowe : tekst rozporządzenia z 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem, z uzasadnieniem komisji kodyfikacyjnej, tezami z orzecznictwa niemieckiego oraz komentarzem / J. Namitkiewicz
Autorzy :
Namitkiewicz, Jan (1880-1958)
Wydawca :
Warszawa : F. Hoesicka, (Warszawa : Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka)
Rok wydania :
1927
Opis fizyczny :
229, [3] s. ; 23 cm
Temat :
Prawo wekslowe
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma :
Książki
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz